Yáoxiè (Rui Shi, Lù Duān)

SymbolNová doktrína útočných dálkově řízených strojů armády StátoŘíše Yu Jing byla formálně ustanovena kampaňovým manuálem 27-5 "Jednotky Yáoxiè. Taktické použití." Manuál shrnoval zkušenosti získané během NeoKoloniálních válek a utvářel ofenzivně orientovanou vojenskou doktrínu: "Pro útočné dálkově řízené jednotky existuje jen jeden cíl [...] zničení nepřátelských elementů."

Celý text neustále zdůrazňuje nutnost činění agresivních a rázných taktických rozmísťování: "Nesmí se zapomínat na význam slova Yáoxiè (Dálková zbraň)[...] a kvalitní důstojník by je měl tímto způsobem používat. [...] Yáoxiè musí být používány jako aktivní bojové jednotky, ne využívány k vytváření obranných linií." Speciální důraz je kladen na jejich rychlost a schopnost takticky přemoci nepřátelské síly. Tento manuál ovlivnil design různorodých modelů Yáoxiè a dal přednost rychlosti před pancéřováním. Tato koncepce je činí vhodnějšími do nízkointenzivních konfliktů a městského boje.

Yáoxiè nicméně mohou provádět i další všemožné vojenské úkoly, jako jsou obsazování území, napnutí nepřátelské velící a kontrolní struktury, poskytování pěchotní podpory, nalézání a ničeni skrytých hrozeb nebo odrážení nepřátelských protiútoků. V protivzbouřeneckých operacích prováděných spolu s imperiálními silami, je jejich činnost významně rozsáhlejší, a to včetně ochrany konvojů a zdrojů, stejně jako účasti na vnitřní bezpečnosti.

Jednotky

Technologie obsažená Yáoxiè jim oproti běžným vojákům dává vynikající ničivou sílu. Jejich pokročilé optické systémy a multispektrální pozorovací přístroje jim umožňují odhalit nepřátelskou aktivitu i v extrémních přírodních podmínkách, jako je kouř nebo temnota, které obvykle omezují lépe vybavenou pěchotu.

Jako lovci a zabijáci hrozeb, jsou strážci vojáků Yu Jing, dostávající tomu odpovídající kódová jména. Rui Shi jsou dva lvi, které stráží vchod do čínských chrámů a paláců, zatímco Lù Duān byli tvorové, kteří dokázali poznat pravdu a kteří strážili císařský trůn. Nicméně se nejedná o nějaké pasivní ochránce: oba modely Yáoxiè mohou na určený cíl spustit koncentrovanou palebnou smršť, tak přesnou, jako smrtící, což je přesně to, jak si je Nejvyšší velení Yu Jing představovalo v akci.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.