Zhanshi

Symbol ZhansiVoják ZhanshiStátní ministr obrany Yu Jing má osm armád rozptýlených po teritoriu, které jsou rozpoznatelné díky charakteristické standartě, kterou každá z nich nese. Z toho důvodu jsou tyto armády obecně známy jako Zhanshi Qízhì, jednotky Standarty.

Zhanshi jsou pilíři armády, jednotkami obecného určení. Účastní se společných akcí a ofenzivních operací jako běžné jednotky. Tvoří také obranné posádky měst a čelních postavení. Jednou z vlastností Zhanshi je důležitost, kterou přikládají boji zblízka, mnohem větší, než jakákoli jiná pravidelná armáda.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.