Coruscant

Coruscant, planeta planet, svět pokrytý jedním velkým městem, který se nacházel v galaktickém jádru. V dlouhé historii galaxie univerza Star Wars byl zřejmě tím nejdůležitějším světem, sídlem mnoha mocností vládnoucích galaxii a to včetně Galaktické republiky a Impéria.

Planeta Coruscant ležela na křižovatce řady důležitých hyperprostorových cest a sloužila i jako výchozí bod hyperprostorových souřadnic. Souřadnice (0,0,0) tak inspirovaly i jedno z jejích označení, kterým je Trojitá nula.

Coruscant

Během let byl povrch planety kompletně pokryt zástavbou, čímž vznikla jedna velká ekumenopolis, město tak rozsáhlé, že pokrylo celý svět. V jeho ulicích žilo několik set miliard až biliónů obyvatel, což dále podporovalo jeho důležitost v celé galaxii. Mrakodrapy pokrývající jeho povrch převyšovaly původní pohoří a z povrchu zmizela i rozsáhlá moře, která kdysi planetu pokrývala.

Jako centrální svět se Coruscant stal i domovem těch nejdůležitějších galaktických organizací. Své sídlo zde měl galaktický senát a po něm si na Coruscantu svůj palác vystavěl i Imperátor. Stál zde i Jediský chrám, centrum řádu od dob Velké sithské války až do vzniku Impéria. Ten byl po pádu Impéria znovu vybudován jako centrum obnoveného řádu rytířů Jedi vedených Lukem Skywalkerem.

Coruscant

Celé město bylo rozděleno do nespočtu čtvrtí a sektorů. Pod vrcholky ozařovanými sluncem se skrývalo další město, do kterého paprsky slunce nikdy nepronikly. Tuto oblast skrytou ve stínu obřích staveb tak osvětlovala jen umělá záře lamp a reklamních hologramů. Taková ohromná koncentrace obyvatel samozřejmě vyžadovala propracované energetické a surovinové sítě, které udržovaly přelidněný svět při životě.

Takový byl Coruscant, nejdůležitější svět v galaxii Star Wars. Centrum vlády i mnoha zlomových událostí, které formovaly dějiny. Ohrumná ekumenopolis, která zahalila celou planetu neprostupnou pavučinou městské zástavby, v jejíchž uličkách se skrývala mnohá nebezpečná překvapení.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.