Warmachine

Khador

Běžná sekce: 

Bez jakýchkoli pochyb je lid Khadoru tvrdý, vznětlivý,  zocelený a hrdý. Lidé z Khadoru si vzali dobré ponaučení z pradávných dob, ve kterých člověk přežíval jen díky síle a krutosti, a nevidí žádný důvod, proč teď tyto vlastnosti jakkoli zjemňovat. Sever drží zakořeněné pradávné zvyky odvozené z časů, ve kterých se barbarští páni koní proháněli těmito zeměmi a vládli Khardické říši s podporou menitských kněží.

Cygnar

Běžná sekce: 

Svár a vřava, krev a pot, kouř zbraní a spalující kouzelný plamen. To vše doprovází do bitvy modrozlatý prapor Cygnus. Cygnar je ochráncem svého lidu ve střetu s četnými silami, které se snaží pro sebe získat jeho sílu a prosperitu.

Stránky

Subscribe to RSS - Warmachine

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.