Bretonnie

Obsah týkající se království Bretonnie.

Konec věků shrnutí: Prokletá aliance

(polovina 2523 až pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

"Můžeš, ale byl bys hlupák, kdybys čekal odpověď. Snad stačí, že ji nemám o nic raději, než ona mě, ale divné časy dávají vzniknout divným spojenectvím."

- Neferata, upíří královna Stříbrného vrcholu

Bretonská občanská válka

(Od roku 2521 imperiálního kalendáře)

Přibližně ve stejné době, těsně před Volkamorovou kruzádou proti temnotě mořící Sylvanii nebo válkami proti barbarským hordám severního Kislevu, zachvátil království Bretonnie vnitřní konflikt, když uchvatitel z padlého vévodství Mousillon dospěl do stavu, aby vyzval rytířstvo Bretonnie. Mallobaude, králův bastard, již dlouho sbíral vlastní armádu v naději, že si uzurpuje Bretonnii a uchvátí trůn. Tou dobou, roku 2521 říšského kalendáře, konečně nastal ten okamžik, když vyjel s armádou zneuctěných rytířů.

Konec věků: Tři artefakty

Mallobaudova porážka v Bretonnii donutila mnohé z jeho nemrtvých služebníků prchnout. Těm mocnějším se podařilo projít až do Sylvánie, což byl důkaz, že kouzelná hradba fungovala jen jednosměrně. Jeden z těchto nemrtvých ovšem nepřišel, aby ohnul koleno před Mannfredem von Carstein. Arkhan Černý si přišel pro mocné relikvie, aby mohl oživit svého pána Nagashe. Mannfred něco takového odmítl, neboť byl rozhodnut se o svou moc nedělit.

Konec věků: Počátek konce

„Mrtví povstávají,
království padají,
Chaos vládne.
Toto je Konec věků.“

Temní bohové si rozhodli, že už si nechtějí se světem Warhammeru pohrávat. Jsou rozhodnuti jej získat jednou provždy. Po celém světě se otvírají portály plné krvelačných démonů, z nebe prší meteorický déšť chaotitu a mezi obyvatelstvem se šíří mutace.

Na nebi se zjevila dvouocasá kometa, pro mnohé znamení naděje. Ve skutečnosti ale zvěstovatel změny pořádků. Neboť svět Warhammeru čeká největší zkouška v jeho dějinách.

Rytíři království

Rytíři království jsou bretonští šlechtici, kteří prokázali své schopnosti a rytířskost dokončením pouti bludných rytířů. Rytíři království tvoří jádro armády Bretonnie.

Jakmile bludný rytíř prokáže, že je hoden svého místa, stane se rytířem království. Rytíři království tvoří většinu bretonské šlechty a mají velký respekt jak pro své postavení, tak pro skutky, které vykonali, aby jej dosáhli.

Stránky

Subscribe to RSS - Bretonnie

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.