Dystopian Wars

Informace ke hře Dystopian Wars.

Ruská koalice

Uživatelská sekce: 

"Nikdo prý nemůže vládnout světu úplně sám, Dimitriji... Podle mě ale nic není nemožné."

- Car Vladimir I. Nikolajevič k velkoknížeti kyjevskému, Petrohrad, 1866

 

Osmanská říše

Uživatelská sekce: 

"Do našich svatých zemí vtrhla Rus a v našich vodách se beztrestně plaví Italové. Inšalláh - ukážeme jim, jak velkou dělají chybu. "

- Mehmed Paša, velkovezír Jeho vznešeného veličenstva sultána Sulejmana Mustafy I., k francouzskému velvyslanci, Konstantinopol 1870

 

Britské království

Uživatelská sekce: 

"Vážený pane, jakožto zástupci Jejího britského veličenstva smíme plout kamkoli, s čímkoli a kdykoli budeme chtít."

- admirál Královského námořnictva sir William Wynn-Shawcross k neoblomnému španělskému komodorovi v Cadizu, 1866

 

Čínská federace

Uživatelská sekce: 

Mající všechny požadavky na skutečnou velmoc - populaci, zdroje a centrální vládnoucí orgány - okolnosti se neustále stavěly tak, aby bránily Federaci v připojení se k řadám velkých říší. Během průběhu století utiskována početnými pokusy o invazi ze strany Ruské koalice a s Osmanskými dominii a Říší planoucího slunce často se zakusujícími do jejích východních a západních hranic, je Federace taktéž sužována svými ničivými vnitrostátními politickými boji - mongolské chanáty Železné hordy, které drží severní hraniční regiony Federace s Ruskem, jsou zvláště pak vzpurné.

Stránky

Subscribe to RSS - Dystopian Wars

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.