Dystopian Wars

Informace ke hře Dystopian Wars.

Polsko-litevský commonwealth

Uživatelská sekce: 

Vtěsnaný mezi Pruskou říši a Ruskou koalici, polsko-litevský commonwealth vždy stál v ošidné pozici v proměnlivých politických intrikách a územních dohadech střední a východní Evropy. Commonwealth není z hlediska velikosti zanedbatelným - jeho země se táhnou od pobřeží Baltického moře k pobřeží toho Černého, s Rigou jako nejsevernějším městem a Oděsou jako nejjižnějším. Vytvořen z unie království Polska a velkoknížectví Litvy, Commonwealth má výjimečný systém vlády; volenou monarchii.

Republika Egypt

Uživatelská sekce: 

Původně kolonie Francie, Egypťané vyrvali svůj národ z rukou svých původních imperiálních pánů v období následujícím po vypuknutí francouzské občanské války v roce 1804. Beroucí si za své heslo stejná slova, která inspirovala samotnou francouzskou revoluci, egyptští národní osvoboditelé ustanovili v roce 1806 republikánskou vládu. Jak francouzská hrozba mizela, političtí revolucionáři začali postupně ztrácet jednotu.

Pruská říše

Uživatelská sekce: 

"Jsme srdcem Evropy, a jak vám jakýkoli dobrý doktor řekne, svaly srdce lze jen těžko rozdrtit a spálit, a jsou neskutečné silné."

- sire Ludwig Sigismund, velitel pozemní flotily, přednáška ke generálnímu štábu

 

Stránky

Subscribe to RSS - Dystopian Wars

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.