Impérium - ostatní

Impérium ve Warhammeru 40.000 - co se nevešlo do jiných kategorií

Velká křížová výprava

Velká křížová výprava (začínající v M30 a pokračující po další zhruba dvě stovky let) byla krátkým věkem znovubudování a reunifikace následujícím po úplného úpadku lidstva během Věku sváru. Byl to čas, ve kterém Císař žil v obvyklém slova smyslu a osobně vedl svou rasu.

 

Počátek Velké křížové výpravy

Bitevní automata Castellax

Mocný vzor Castellax je nejčastějším příkladem široce rozšířené třídy bitevních automatů Castellan sloužících na počátku Horovy Hereze. Obecná bitevní jednotka vyvinutá Legio Cybernetica během Velké křížové výpravy ze svého pradávného předchůdce, Castellax je určen primárně k obléhání a přepadům. Tato jednotka je těžce vyzbrojená i opancéřovaná, s proslule agresivním a citlivým strojovým duchem, který pro ni získal záviděníhodnou reputaci na bojišti.

Strategický kolektiv

Založen v měsících následujících po porážce úlové flotily Leviathan, Strategický kolektiv je tajná výzkumná skupina rudé úrovně dlící uvnitř spletitého labirintu Adeptus Administratum na Teře. Skládá se ze starších inkvizitorů a magos biologis a jeho posláním je sestavovat biologické a logistické údaje pro zjištění tyranidích slabin a budoucích invazních bodů. Jejich zprávy jsou poté odesílány, zapečetěné a nezkrácené přímo nejvyšším lordům Terry.

Imperiální kalendář

Imperiální datovací systém, taktéž známý jako imperiální kalendář, je svou povahou poměrně komplexní a byl strukturován, aby se vypořádal s poměrně objemným množstvím zaznamenané historie, které existuje v 41. miléniu, a ohromnými vzdálenostmi mezi osídlenými lidskými světy, které mohou vést k dlouhým obdobím izolace. Rovněž rozmary a čas pokrucující efekty warpu činí udržování přesného času během delších cest takřka nemožným.

Stránky

Subscribe to RSS - Impérium - ostatní

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.