Impérium - ostatní

Impérium ve Warhammeru 40.000 - co se nevešlo do jiných kategorií

Vulture

Vulture je dělovou lodí imperiálního námořnictva schopnou vertikálního vzletu a přistání. Je používána k poskytování těžké letecké podpory pozemním jednotkám imperiální gardy a transportérům Valkyrie. Vulture je svým vzhledem podobná Valkyrii, ale na bojišti má naprosto odlišnou roli. Vulture má možnost vybavení celou řadou zbraní a je schopna střetů jak s pěchotními, tak opancéřovanými jednotkami, stejně tak je schopna účinně napadat opevněné nepřátelské stavby a bunkry.

Nejvyšší lordi Terry

Nejvyšší lordi Terry společně tvoří Radu nejvyšších lordů Terry, taktéž známou jako Senatorum Imperialis. Senatorum je vládnoucím orgánem Impéria skládajícím se ze dvanácti nejvýše postavených zástupců Adpeta Impéria lidí. Tento úřad činí Císařovým jménem dennodenní rozhodnutí nutná k vládě nad Impériem.

Malcador Sigillite

Malcador Sigillite, také známý jako Malcador Hrdina, byl vyhlášen Císařem lidstva jako první pán Terry. V podstatě to byl během Velké křížové výpravy a Horovy Hereze Císařův zástupce během jeho nepřítomnosti na Teře a stejně tak tajný velmistr assassinů z Officio Assassinorum. Malcador byl neobyčejně silný psyker, který mohl komunikovat na velké mezihvězdné vzdálenosti.

Znamení Aquily

Aquila je imperiální dvouhlavý orel, který představuje celé Impérium a který byl vybrán Císařem lidstva na počátku Velké křížové výpravy během třicátého prvního tisíciletí. Aquila nahradila dřívější symbol blesku, jenž se používal k reprezentaci imperiálních sil během válek o sjednocení Terry na konci Věku svárů v pozdním třicátém tisíciletí. Císař zamýšlel využít Aquilu jako prapor, pod kterým jeho legie vesmírných mariňáků pomohou ke vzniku nové galaktické nadvlády lidské rasy.

Stránky

Subscribe to RSS - Impérium - ostatní

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.