Impérium - ostatní

Impérium ve Warhammeru 40.000 - co se nevešlo do jiných kategorií

Legio Gryphonicus

Jejich vznešený původ lze vypátrat až k prehistorickým časům Velké křížové výpravy. Během Horova Kacířství Legio bojovala ve jménu Císaře lidstva proti silám zrádců a nesčetněkrát si v bojích na mnoha světech po celé galaxii vysloužila bitevní ocenění. Po jejich předpokládaném zničení na Gryphonne IV se znova objevila ještě jednou.

 

Znak legieJméno: Legio Gryphonicus

Gryphonne IV

Kovářský svět Gryphonne IV se nacházel v Segmentum Tempestus a byl jedním z opěrných světů Adeptus Mechanicus. Před svým zničením to rovněž býval i domovský svět titánské Legio Gryphonicus neboli Válečných Gryfů a těch nejdivočejších a nejzkušenějších legií skitarii v celém Impériu. Dále zřejmě býval i domovským světem kapituly vesmírných mariňáků Rytířů z Gryphonne, která jeho zničení naštěstí přežila jako křižácká flotila.

Imperiální kult

Imperiální kult byl založen k uctívání Císaře jako Pána, Ochránce, Strážce a Otce lidstva. Po Impériu se rozšířil po Císařově pohřbení do Zlatého trůnu. Ve 41. tisíciletí má Imperiální kult v Impériu téměř bezkonkurenční moc a vliv. Kacířství ve všech podobách namířené proti němu je tak trestáno nejvážnějšími tresty. Náboženství je spravováno Ecclesiarchií neboli Adeptus Ministorum.

Imperiální kult je státním náboženstvím Impéria a v mnoha ohledech se jedná o stát sám o sobě. Kult váže dohromady celé lidstvo ve službě Císaři a Impériu.

Operace Taros

Operace Taros bylo imperiální vojenské tažení vybojované roku 998.M41 4621. armádou imperiální gardy s podporou vesmírných mariňáků s cílem znovuzískat imperiální pouštní těžební svět Taros z rukou říše Tau a jejích lidských spojenců Gue'vesa z jednotek Taroské planetární obrany. Kampaň byla nakonec pro imperiální vojska neúspěšná a zaznamenala vysoké množství ztrát, a tak Taros zůstal v držení Tau, kteří ho přejmenovali na T'ros a zahrnuli do své říše.

 

Denabský incident

Legie Zatracených 2

V roce 963.M41 byli vesmírní mariňáci kapituly Ohnivých Jestřábů přesouváni do sub-sektoru Vraního světa. Vraní svět a přilehlý planetární systém totiž upadl do anarchie následkem těžkých nájezdů eldarských pirátů. Ohniví Jestřábi zakročili proti útokům eldarů na lidských světech, obnovili imperiální zákon a udělili nepřátelským vetřelcům důležitou lekci.

Stránky

Subscribe to RSS - Impérium - ostatní

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.