Inkvizice

Obsah týkající se inkvizičních sil.

TŘINÁCTÁ ČERNÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA III.

Bitva o Cadianskou bránu
Mezitím zahájil Abaddon zuřivým orbitálním bombardováním svou dlouho očekávanou invazi Cadii. Bombardováním tak mohutným, že otřáslo dokonce i vychvalovanými Cadianskými Údernými Oddíly. A spolu s bombardováním se objevily i legie vesmírných mariňáků Chaosu, ztracení a zatracení, démoni a titáni, kteří v nevídaném množství zaplavili pevnostní svět. Cadianské síly se nicméně statečně a tvrdošíjně vrhly do boje, a to i s pomocí legendární Třinácté kompanie Hvězdných Vlků.

Sestry špitálnice

"Na nás je ctít mučedníky, ošetřovat padlé, bránit nevinné a vždy kráčet světlem."

- Špitálnická Kniha hodin

 

Špitálnické řády jsou nevojenskou součástí Adepta Sororitas, zasvěcenou uzdravování a poskytování lékařské péče všem občanům Impéria. Sestry novicky Adepta Sororitas, které projeví nadání pro léčení a starání se o potřeby druhých, jsou často uváděny do špitálnických řádů.

Měsíce zostuzení

Přestože porazili vše, co proti nim síly Chaosu vrhly během První války o Armageddon, byli už od počátku vítězní bojovníci Armageddonu prokleti. Získali povědomí o existenci Chaosu, zakázaném tajemství Impéria, a byli vystaveni jeho korupci. Inkvizice neměla zájem odhalit širším vrstvám Impéria pravou podstatu démonického nepřítele, který napadl Armageddon; či způsobů a cest, jakými dosáhla vítězství s pomocí Šedých Rytířů.

Šedí Rytíři 2

Nemám tušení, zda démoni cítí strach, pochybnosti či alespoň nejistotu tváří v tvář svým nepřátelům. Ale jestliže existuje něco, co u těchto prokletých monster dokáže takovýto pocit vyvolat, jsem si jist, že jsou to Šedí rytíři.

-Lord inkvizitor Zagthusa Zeist, Ordo Malleus

 

Stránky

Subscribe to RSS - Inkvizice

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.