Obecné

Obecný obsah k WFB

Konec věků: Rituál

Přestože vpády nemrtvých zneklidnily Bretonce i skaveny, jen Hans Leitdorf, velmistr Řádu Rytířů Sigmarovy krve, měl dost sil, aby se pokusil Mannfredovy pomstít. Věděl však, že ani s veškerou mocí svého řádu, se nemůže takové hrozbě postavit. Proto ihned poté, co rozprášil bestiáky, bez jakéhokoli zdržení vyrazil do Altdorfu požádat o pomoc samotného císaře.

Konec věků: Počátek konce

„Mrtví povstávají,
království padají,
Chaos vládne.
Toto je Konec věků.“

Temní bohové si rozhodli, že už si nechtějí se světem Warhammeru pohrávat. Jsou rozhodnuti jej získat jednou provždy. Po celém světě se otvírají portály plné krvelačných démonů, z nebe prší meteorický déšť chaotitu a mezi obyvatelstvem se šíří mutace.

Na nebi se zjevila dvouocasá kometa, pro mnohé znamení naděje. Ve skutečnosti ale zvěstovatel změny pořádků. Neboť svět Warhammeru čeká největší zkouška v jeho dějinách.

Dračí ostrovy

Dračí ostrovy jsou souostrovím v Moři děsu, ležícím východně od Jižních zemí a jižně od Truchlivých hor. Jejich území je obýváno lizardmeny - konkrétně saury a skinky, ovšem žádnými slann. Kontakt s jejich pány byl přerušen před mnoha stoletími a lizardmeni na ostrově se navrátili bez vedení kněžských mágů k animalistickému barbarství.

Hory konce světa

Hory konce světa jsou mocný horským pohořím, které bez přerušení vede podél východního okraje Starého světa, táhnouce se od mrazivých severních pustin pro dusné džungle a vyprahlé pouště jihu. Jejich hřeben vytváří přírodní a prakticky nepřekonatelnou bariéru mezi Starým světem a Temnozeměmi. Jejich nejvyšší vrcholky jsou takřka padesát tisíc stop nad planinami pod nimi. Tyto ohromné výšky umožňují průchod jen skrze několik vzácných horských průsmyků.

Nový svět

Nový svět je obrovským kontinentem světa Warhammeru skládajícím se ze dvou světadílů ležících daleko na západě od Starého světa za Velkým oceánem, ještě dále na západ než je ostrov Ulthuan. Západní pobřeží Nového světa je pak ohraničeno Vzdáleným mořem. Lustria (a tím i Nový svět) byla objevena Erikem Ztraceným roku 2402 IC.

Stránky

Subscribe to RSS - Obecné

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.