Obecné

Obecný obsah k WFB

Koruna Nemesis: Bestiáci

Ohně války se prohnaly Drakwaldem, když Morghurovo znovuzrození pohnulo bestiáky dobýt les.

Neschopni postavit se mocným armádám směřujícím na jejich území byli bestiáci vyhnáni z Velkého lesa. Někteří prchli na východ na pláně Talabeclandu nebo severně do Středních hor. Celá stáda byla pobita provinční domobranou Karla Franze a kapitáni Říše nyní otevřeně mluví o možnosti znovudobytí Velkého lesa z rukou těchto odporných tvorů.

Koruna Nemesis: Králové hrobek

Zvěst o válce doputovala dokonce i do zemí mrtvých a Settra, vládce Khemri, vidí v tomto šílenství příležitost.

Settrových zvědů, živých i mrtvých, je nespočet. Jejich hlášení nyní mluví o příležitosti, neboť ve Starém světě vypukla anarchie. Jako by šílenství posedlo nejmocnější smrtelné vládce, kteří si nyní jdou vzájemně po krku.

Settrovi agenti nedokázali zjistit, proč se to stalo, ale král hrobek se nestará o pohnutky živých, pokud nemohou být obráceny k jeho prospěchu.

Koruna Nemesis: Lizardmeni

V Lustrii a Jižních zemích slanní kněžští mágové ucítili znovuobjevení Koruny Nemesis.

Velké zčeření éteru a posun v přílivu magických větrů probudily mnoho slannů z jejich bezesného tranzu, způsobujíce velký zájem a nepokoj v těchto neuvěřitelně dávných a nesmiřitelných myslích. Kněžští mágové poslali své skinčí služebníky podívat se na prastaré plakety Prastarých a na hvězdy, ale stejně nenalezli žádné vysvětlení tohoto jevu.

Koruna Nemesis: Ogří království

Jak do Velkého lesa přichází válka i ogři z Truchlivých hor cítí ve větru krev.

Ogři se ani trochu nestarají o Korunu Nemesis, o to kdo ji získá nebo o moc, kterou může propůjčit. Pro ně je to bezcenná cetka vytvořená těmi, kteří jsou příliš slabými, než aby ovládli nepřátele řádným způsobem, a tedy důkaz, pokud je nějaký třeba, méněcennosti menších ras.

Koruna Nemesis: Skaveni

Chodby podzemní říše protínají celý Starý svět a nic nezůstane nepovšimnuto korálkovýma očima krysáků.

Skaveni mají zvědy všude, od odporných stok pod zalidněnými městy po temné opuštěné doly trpasličích držav v Horách konce světa. A tak skaveni věděli o znovuobjevení se Koruny Nemesis stejně rychle jako ostatní rasy.

Stránky

Subscribe to RSS - Obecné

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.