Upíří hrabata

Obsah týkající se upířích hrabat.

Krell, Pán nemrtvých

Krell byl pánem velkého kmene válečníků Chaosu uctívajícího Khorna. Žil zhruba tisíc pět set let před založením Říše. Taktéž na území budoucí Říše a v Pustinách Chaosu založil velkou říši. Poté co válčil s barbarskými lidmi, obrátil svou pozornost k trpaslíkům a navázal spojenectví s nočními gobliny. Bylo to zrovna v této chvíli, když trpaslíci procházeli dobou nazývanou Čas utrpení. Krell napadl a podmanil si trpasličí pevnosti Karak Ungor a Karak Varn, ale byl poražen a nakonec zabit při neúspěšném útoku na Karak Kadrin a to armádou vedenou Grimbulem Železnou helmou.

Pokrevní linie Strigoi

Když upíří lordi opustili hroutící se město Lahmia a unikli na sever, byl mezi nimi i Ushoran, pán převleků. Nejmocnější a nejhrdější upíří lord. Velmi brzy převzal nad ostatními upíry vládu. Nicméně ostatní s jeho vládnutím nesouhlasili, nechtěli, aby jim poroučel ještě někdo další. Chtěli postupovat ještě dál na sever a tak neuznali jeho vládu a rozdělili se, aby mohli svobodně následovat své vlastní cesty.

Ushoran zuřil, všechny je proklel a pak odešel.

Nemrtví z Nehekhary

Nehekhara byla nejstarší civilizace na světě, měla svou vlastní rozvinutou kulturu, ještě když ostatní lidské národy byly primitivní a zaostalé, dávno před příchodem hrdiny Sigmara. Největším městem bylo Khemri, ale ostatní města byla spravovány vlastními králi, platícími daň vládci z Khemri. Tak se Nehekhara rozvíjela a rozšiřovala. V těch dobách králové zatlačili orky a podmanili si kmeny v okolních zemích. Jejich říše tehdy sahala až po území dnešního Císařství na severu, Temných zemí na východě a deštný prales na jihu.

Pokrevní linie necrarchové

Stejně jako ostatní upíři, i původ necrarchů sahá do starodávného města Lahmia, kde vládli nemrtví páni. Je možné, že necrarchové, jsou potomky W´sorana, kterého mají v úctě jakožto otce všech upírů. Možná byl učencem a alchymistou v těchto zapomenutých časech, kdy Nehekhařané studovali temná umění a hledali jak oklamat smrt. Kde je pravda, to nikdo neví, stejně tak jako je známo i velmi málo o těchto prastarých časech.

Pokrevní linie Krvavých draků

V prastaré Lahmii žil válečník, nejvyšší velitel královské gardy. Byl silný a zdatný v boji a jeho jméno bylo Abhorash. Pro jeho jedinečné schopnosti si jej brzy všimla Neferata, královna Lahmie. A tak byl Abhorash předvolán před svou vládkyni, do Chrámu krve. Byl mu podán pohár, který měl vypít na zdraví své vládkyně. Když pozvedl číši a rty se dotkly tajemné tekutiny, jeho osud byl zpečetěn stejnou silou, s jakou svíral pohár rudého nápoje. Jeho mysl byla naplněna vizemi o krvi a smrti, byl mu totiž podán elixír života připravený samotnou královnou Neferatou.

Stránky

Subscribe to RSS - Upíří hrabata

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.