Chaos

Obsah týkající se Chaosu ve Warhammeru 40.000.

Angron, Rudý anděl

Uživatelská sekce: 

Ten, který měl mezi geneticky vytvořenými syny Císaře nejvíce divokosti a zkrvavených rukou, byl primarcha Angron, jehož legendární pověst v boji mu mezi jeho bratry vynesla titul Neporažený. V mládí odvržen na svět nemilosrdného útlaku, byl zotročen a chirurgicky znetvořen, aby se v hrách smrti svého nového světa stal gladiátorem. Jen aby se nakonec stal Lordem rudých písků, zabijákem bez vznešenosti. 

Lord velitel Iddinam

Uživatelská sekce: 

Iddinam byl důležitým lordem velitelem legie Císařových Dětí během dob Velké křížové výpravy a Horovy Hereze. Jeho nejpozoruhodnější akcí bylo připojení systému Praxil, kde byl jako zastupující velitel početného uskupení Císařových Dětí pověřen přivedením tohoto nově objeveného systému do náruče Impéria.

Válka o Vlka V.

Uvnitř zničeného plavidla Hvězdní Vlci šplhali chodbami pokřivenými a poničenými stoletími pod ledem. Zpoza vrstev sněhu na vlčí gardu zoufale hleděly starodávné sochy a reliéfy. Grimnar rozeznával některé z tunelů a komnat skrz které procházeli, se znaky a ikonografií Impéria na nich. Další byli cizácké - jejich zdím dominovaly podivné asymetrické tvary a cizácké symboly. Tohle bylo prokleté plavidlo ještě předtím, než našlo místo svého odpočinku na Lumeriu. Grimnar si byl jistý, že zde byly vykonány tisíce temných skutků.

Válka o Vlka IV.

Vlčí průzkumníci provedli výsadek na Lumeriu, zaměřujíce vrak lodi, ve které byl Vlčí Bratr uvězněn, zmrazen v čase. Vznášející se uprostřed rozsáhlého polárního moře byla hvězdná loď spíše ledem a sněhem než ocelí, už celá milénia se kolébající mezi ostatními ledovci Lumeria. V srdci vraku byly kolosální síně hostící tisíce stázových schránek a právě v jedné z nich spal ztracený syn Russa.

Stránky

Subscribe to RSS - Chaos

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.