Eldaři

Obsah týkající se eldarů.

TŘINÁCTÁ ČERNÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA III.

Bitva o Cadianskou bránu
Mezitím zahájil Abaddon zuřivým orbitálním bombardováním svou dlouho očekávanou invazi Cadii. Bombardováním tak mohutným, že otřáslo dokonce i vychvalovanými Cadianskými Údernými Oddíly. A spolu s bombardováním se objevily i legie vesmírných mariňáků Chaosu, ztracení a zatracení, démoni a titáni, kteří v nevídaném množství zaplavili pevnostní svět. Cadianské síly se nicméně statečně a tvrdošíjně vrhly do boje, a to i s pomocí legendární Třinácté kompanie Hvězdných Vlků.

Jain Zar

Uživatelská sekce: 

Jain Zar, nazývaná Bouře Ticha, je fénickým lordem a zakladatelkou válečnického aspektu vyjících banshee.

V časech po Pádu eldarů byla první válečnicí své rasy, která byla vyvolena sloužit po boku prvního fénického lorda Asurmena. Byla také první, kdo se stal exarchou, eldarem jenž nikdy nemůže opustit Cestu válečníka, jelikož si již nikdy nemůže sundat válečnou masku Khaina.

Fire Prism

Uživatelská sekce: 

Fire Prism je eldarským antigravitačním opancéřovaným tankem osazeným na těle jiného eldarského tanku, Falconu. Nahrazuje Falconovu pěchotní přepravní kapacitu pěchoty a zbraně na střeleckých věží masivní krystalickou sadou, známou imperiálním silám jako kanón Prism. Ten může pálit rozptýlený paprsek, který může poškodit cíle v celé široké oblasti namísto toho, aby koncentroval palbu na jediný cíl, což by drasticky snižovalo rozsah poškození této zbraně.

Stránky

Subscribe to RSS - Eldaři

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.