Eldaři

Obsah týkající se eldarů.

Gothická válka: 152-160.M41 Závěrečné roky

S Abaddonovou flotilou pryč, obrátila se pozornost imperiálního námořnictva na ostatní chaosácké flotily. Warpové bouře se uklidnily na svoji takřka normální úroveň a do sektoru Gothic putovalo množství lodí.

 

Zdrcující síly

Gothická válka: 150-151.M41 Vzkříšení Impéria II.

Zničení Tarantisu

Stejně jako Ravensburg nikdy neuvažoval o porážce, zdá se, že Abaddon byl stejně tak zdráhavý vzdát se toho, co vyhrál. Se dvěma, možná třemi, pevnostmi Blackstone pod jeho velením, byl to Abaddon, kdo byl největší hrozbou pro imperiální světy v sektoru Gothic. Jak moc velké nebylo uvědoměno až do útoku na systém Tarantis. Ležící na okraji sektoru Gothic, byl Tarantis obvyklým shromažďujícím místem pro lodě vstupující nebo opouštějící region ze sektoru Tamahl a bylo to tady, kde se Abaddon pokusil zarazit přicházející příliv posil.

Gothická válka: 150-151.M41 Vzkříšení Impéria I.

Po prvních sedm let Gothické války bojovalo Impérium defenzivně na své rozlehlé bitevní linii. Jak rok 150.M41 přešel v rok 151.M41, lord admirál Ravensburg se rozhodl přenést boj k nepříteli a vyrvat to, co bylo vzato.

 

Bitva o Gethsemane

Gothická válka: 144-149.M41 Válka pokračuje

Po celém sektoru Gothic se střetávaly chaosácké a imperiální flotily. Po pět let bitvy pokračovaly, s krvavou daní na obou stranách šplhající do milionů. Planety byly napadány a znovuzískávány, flotily přepadávány, základny pod útoky a všechno v době, kdy byl sektor izolován od jakékoli vnější pomoci.

 

Masakr mezi hvězdami

Gothická válka: 144.M41 Pevnosti Blackstone

Impérium bylo obklíčeno mnoha flotilami Chaosu vedenými jednotlivými válečnými pány (odhady se liší od osmi nepřátelských flotil po dvacet a více). Každá byla soupeřem jakékoli bitevní skupině, kterou mohl lord admirál Ravensburg sestavit. Jedna z nich, vedená nenáviděným Abaddonem samotným, pak tvořila nejvážnější hrozbu ze všech.

 

Stanice Lukitar

Stránky

Subscribe to RSS - Eldaři

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.