Eldaři

Obsah týkající se eldarů.

Kdo jsou eldaři?

Uživatelská sekce: 

Eldaři jsou neuvěřitelně pradávnou cizáckou rasou, která kdysi vládla obrovskému impériu napříč hvězdami. Pak přišly příšerné dny Pádu, kdy eldaři ztratili moc. Přestože jich je počtem jen pár, jsou eldaři jednou z technologicky nejpokročilejších ras v galaxii.

Studie inkvizitora Czevaka

Uživatelská sekce: 

Inkvizitor Czevak byl slavným imperiálním učencem a expertem na pradávnou rasu známou jako Eldar. Při svých studiích strávil značné množství času mezi eldary a říká se, že navštívíl několik světoletů. Czevak shromáždil většinu svých vědomostí do ohromného těžkého svazku Nauka o bezbožných.

Inkvizitor Czevak: Ulthwé

Uživatelská sekce: 

Ulthwé se mezi světolety proslavil díky tomu, že mnoho eldarů na něm následuje Stezku věštce a Stezku čaroděje. Údajně je to kvůli blízkosti světoletu Oku Teroru zahalenému Chaosem. Ulthwé prohlašuje, že potřebuje spoustu jasnovidců, kteří by neustále bděli nad mnoha různými podobami Chaosu, ale jiné světolety naznačují, že naopak Oko Teroru pošpinilo obyvatele Ulthwé a znásobilo jejich psychický potenciál. Ať už jsou důvody k těmto sklonům jakékoliv, když válečníci Ulthwé jdou do bitvy, vždy jsou doprovázeni mnoha mocnými psykery.

Inkvizitor Czevak: Biel-Tan

Uživatelská sekce: 

Biel-Tan se nachází na jižním okraji galaxie. Tam, kde se údajně rozkládal konec eldarské říše. Členové Biel-Tanu mají mezi eldary právem vyslouženou bojechtivou pověst. Jejich jméno znamená v eldarském jazyce „Znovuzrození Starých dnů“ a jsou to právě oni, kdo usiluje o návrat věhlasu eldarů. Za tímto účelem kladou eldaři z Biel-Tanu větší důraz na Cestu válečníka než jiné světolety, protože ví, že jestli se má zrodit nová eldarská říse, bude tak učiněno v žáru bitvy a za velkého krveprolití.

Inkvizitor Czevak: Alaitoc

Uživatelská sekce: 

Příležitostně mají služebníci všemocného Císaře tolik štěstí nebo jsou natolik schopní, že zajmou živého eldara. Většina z těch, kteří padnou do našich rukou jsou z kasty známé našim vojenským silám jako hraničáři. Správnými přesvědčovacími metodami nám mohou tito hraničáři poskytnout mnoho informací o svých lidech. Za poslední dvě milénia překvapivá část těchto hraničářů pocházela ze světoletu Alaitoc. Moji předchůdci, překvapeni tímto během událostí, začali tento světolet detailně analyzovat, v čemž jsem se snažil pokračovat.

Stránky

Subscribe to RSS - Eldaři

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.