Warhammer 40.000

Obsah týkající se Warhammeru 40.000.

Fire Prism

Uživatelská sekce: 

Fire Prism je eldarským antigravitačním opancéřovaným tankem osazeným na těle jiného eldarského tanku, Falconu. Nahrazuje Falconovu pěchotní přepravní kapacitu pěchoty a zbraně na střeleckých věží masivní krystalickou sadou, známou imperiálním silám jako kanón Prism. Ten může pálit rozptýlený paprsek, který může poškodit cíle v celé široké oblasti namísto toho, aby koncentroval palbu na jediný cíl, což by drasticky snižovalo rozsah poškození této zbraně.

Sestry špitálnice

"Na nás je ctít mučedníky, ošetřovat padlé, bránit nevinné a vždy kráčet světlem."

- Špitálnická Kniha hodin

 

Špitálnické řády jsou nevojenskou součástí Adepta Sororitas, zasvěcenou uzdravování a poskytování lékařské péče všem občanům Impéria. Sestry novicky Adepta Sororitas, které projeví nadání pro léčení a starání se o potřeby druhých, jsou často uváděny do špitálnických řádů.

Pyroklasti

Obávaní pyroklasti jsou hořící zuřivostí formy legie Salamandrů. Byli vytvořeni Vulkánem, primarchou Salamandrů, k plnění role nositelů destrukce. Jejich primarcha je vybavil pokročilými a extrémně silnými termálně-zápalnými zbraněmi svého vlastního návrhu, známými jako plamenné projektory.

Pyroclast legie Salamandrů

Historie kapituly Potulných Mariňáků

Mezi hvězdami putující kapitula ctnostné pověsti, vlastní dějiny Potulných Mariňáků je popisují jako jednu z kapitul 23. zakládání Adeptus Astartes, které dle mnohých pramenů proběhlo v pozdnějších letech 37. milénia. 23. zakládání je obecně mnoha učenci považováno za jedno z řady propojených zakládání z této doby, jejichž účelem bylo obnovit sílu a dosah sil vesmírných mariňáků Impéria, kteří v uplynulých tisíciletích utrpěli velké ztráty.

Ferrus Manus 2

"Odpočinek? Nebyli jsme stvořeni k odpočinku; pochodujeme, neohroženě, nezastavitelně, nekoneční v naší síle. Císař nás nestvořil pro takové smrtelnické obavy jako je rodinný krb, marnivost či rozjímání; jsme jeho válečné stroje, jeho kladiva, vytepávající strukturu existence do nádoby vhodné pro obývání lidstvem."

– Ferrus Manus, jak je citováno ve Stínu gorgony od kronikáře Czel Atternuse

 

Stránky

Subscribe to RSS - Warhammer 40.000

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.