Trpaslíci

Obsah týkající se trpaslíků.

Konec věků shrnutí: Invaze pěti armád

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Příchod pěti armád do Sylvánie nemrtvým neunikl. Mannfred měl špehy všude a upíři věděli, že pokud se tyto síly spojí, nedokáže je nic zastavit. S cílem to zastavit shromáždil Mannfred své generály a představil plány, jak bojovat s každou z armád zvlášť, oddělit je od podpory a pobít je.

Konec věků shrnutí: Návrat Nagashe

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

"V té hrozné poušti, pod bledým svitem měsíce, se pohybují mrtví lidé. Toulají se pohybujícími se dunami bezdeché, nehybné noci, zvedajíce své bronzové zbraně v urážlivé výzvě a hořké nenávistí k životu, který již nemají. A někdy, tichým suchým hlasem, jako ševelení sluncem zalévaného rákosu, šeptají jediné slovo, které si pamatují ze svého života. Jméno toho, kdo je proklel k jejich existenci, více než smrti, ale méně než životu. Šeptají jméno, Nagash."

Konec věků shrnutí: Velká temnota

(pozdní 2522 až střední 2523 imperiálního kalendáře)

"Lidstvo nepoznalo svou zkázu - zatím. Pouze slyšelo bubny na severu a vědělo, že se blíží válka. Někteří budou bojovat. Jiní zatratí rozum a budou hledat vykoupení ve svatém písmu či zkáze. Jsou však šáleni. Temní bojové jsou silnější než kdy jindy a staří bohové slábnou. Jen ve smrti lze najít klid."

- Lileath, bohyně proroctví

 

Konec věků: Moc trpaslíků

Thorek Železočelo, nejmocnější z trpasličích runových lordů, vedl velkou expedici neznámými tunely podzemní trpasličí cesty. Runový kámen, který nesl, ho vedl podivně neporušenými tunely k místu, na kterém tušil, že se skrývá něco mocného. Možná jeden z nejvzácnějších trpasličích pokladů. Thorek podvědomě cítil, že musí spěchat. Svět se měnil a kdesi daleko se zrodilo něco strašlivého.

Stránky

Subscribe to RSS - Trpaslíci

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.