Warhammer Fantasy Battles

Obsah týkající se Warhammeru Fantasy Battles.

Konec věků shrnutí: Temný příliv

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Nastal rok 2524 imperiálního kalendáře a ohrožení lidstva narůstalo každým dnem. Národ Kislevu, kdysi nejmocnější z nomádských národů Starého světa, byl přemožen nezastavitelným přílivem barbarů. Hlavní město Kislev, kdysi nejmocnější ze severních bastionů, s obránci počítajícími se na stovky tisíc, padlo, a velký Ledový palác královny Katariny byl spálen na prach. Kislev jako národ zmizel; jen ohromné přístavní město Erengrad se zatím dokázalo ubránit, s armádami Ostlandu zoufale bojujícími o jeho udržení.

Konec věků shrnutí: Prokletá aliance

(polovina 2523 až pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

"Můžeš, ale byl bys hlupák, kdybys čekal odpověď. Snad stačí, že ji nemám o nic raději, než ona mě, ale divné časy dávají vzniknout divným spojenectvím."

- Neferata, upíří královna Stříbrného vrcholu

Sigmarova poslední bitva

Uživatelská sekce: 

Jen málo je vyprávěn příběh o tom, jak Sigmar ztratil své runami očarované válečné kladivo, Ghal Maraz, neboť jen málokdo přežil Bitvu pod Planoucími nebesy.

V raných letech Věku Chaosu bývaly doby, kdy země a národy říší byly obléhané, avšak ještě ne poskvrněné. Zítřek byl pořád příslibem a nikoli hrozbou. Ale všude už pevně zakořeňovala hrůza, neboť moc Temných bohů narůstala do výši. Ačkoli byla Sigmarova aliance rozbitá, Božský král stále bojoval dál, sám, pokud musel. 

Věk Chaosu

Uživatelská sekce: 

Temné roky, Roky plenění, Velký masakr. Byl nazýván spoustou jmen, éra nekonečné porážky, epocha brutality – byl to Věk Chaosu.

Po mnoho stovek let vládly síly Temných bohů, jejich armády bez slitování drtily pod svými železnými botami jakýkoli odbor. Sedm z Osmi říší bylo přemoženo a bodci obseté pevnosti vyrostly, aby strážili neútěšné pustiny. Tyto pevnosti byly ztělesněním samotné zrůdnosti a každá z nich vysávala energie země a šířila odporné síly Chaosu.

Bretonská občanská válka

(Od roku 2521 imperiálního kalendáře)

Přibližně ve stejné době, těsně před Volkamorovou kruzádou proti temnotě mořící Sylvanii nebo válkami proti barbarským hordám severního Kislevu, zachvátil království Bretonnie vnitřní konflikt, když uchvatitel z padlého vévodství Mousillon dospěl do stavu, aby vyzval rytířstvo Bretonnie. Mallobaude, králův bastard, již dlouho sbíral vlastní armádu v naději, že si uzurpuje Bretonnii a uchvátí trůn. Tou dobou, roku 2521 říšského kalendáře, konečně nastal ten okamžik, když vyjel s armádou zneuctěných rytířů.

Stránky

Subscribe to RSS - Warhammer Fantasy Battles

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.