Warhammer Fantasy Battles

Obsah týkající se Warhammeru Fantasy Battles.

Konec věků shrnutí: Velké povstání

Uživatelská sekce: 

(pozdní 2522 imperiálního kalendáře)

"Dávám vám třináctkrát třináct oběhů měsíce Chaosu. Třináctkrát třináct měsíců budu čekat. Jděte ke svým legiím a dílnám! Přineste mi vítězství. Přineste mi nadvládu nad smrtelným světem! Musíte být jedním, pracovat jako jeden, myslet jako jedno hejno valící se z odtokové roury - všechny krysy se musí valit stejným směrem. Jen tehdy zdědíte zbytky tohoto světa, jen tehdy povládnete. Třináctkrát třináct měsíců! Selžete a budete čelit osudu věštce."

- Edikt Rohaté krysy

Konec věků shrnutí: Velká temnota

(pozdní 2522 až střední 2523 imperiálního kalendáře)

"Lidstvo nepoznalo svou zkázu - zatím. Pouze slyšelo bubny na severu a vědělo, že se blíží válka. Někteří budou bojovat. Jiní zatratí rozum a budou hledat vykoupení ve svatém písmu či zkáze. Jsou však šáleni. Temní bojové jsou silnější než kdy jindy a staří bohové slábnou. Jen ve smrti lze najít klid."

- Lileath, bohyně proroctví

 

Stránky

Subscribe to RSS - Warhammer Fantasy Battles

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.