Armillus Dynat

Armillus Dynat, Pán trýznění Legie Alfa, byl obávaným útočným velitelem od dob, kdy se jeho jméno proslavilo během invaze na Paramar. Známý pro svého strategického génia, jeho styl válčení byl stejně tak komplikovaný jako neortodoxní. Používaje rychle pohyblivá a těžce opancéřovaná vozidla a blízkou leteckou podporu, trhal nepřátelské formace na kusy jen chvíli předtím, než je bez milosti rozdrtil.

Armillus Dynat

Armillus Dynat byl sám o sobě zkušeným duelantem a válečníkem. Máchaje v unisimu svým hromovým kladivem a silovým mečem a nesa neobvyklou výzbroj jako jedové sféry a fosfexové bomby, byl protivníkem, se kterým bylo třeba počítat.

 

"Válka je život. Ve válce i v životě není nic tak vzácného jako pravda - a proto pradávné moudro praví: kudy kráčí pravda, tam by všude měla být doprovázena tělesnou stráží lží."

- Nevýslovný král, Magnar Albia a arcityran Panpacifica, Sebrané prázdnoty a noční můry, Cantos XI, cca M27

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.