Železní kněží Hvězdných Vlků

Na Fenrisu jsou kováři lidmi stojícími, díky svým znalostem výroby zbraní a práce s kovem, stranou od většinové populace. Tajemství kovářství jsou přitom předávána z otce na syna. Mistři kováři se spojují do záhadného Cechu kovářů, který má vazby přímo na železné kněží Hvězdných Vlků. Železní kněží samotní jsou vybíráni z řad učedníků mistrů kovářů během tajného rituálu na Ostrovech Železa. Zde jsou kandidáti vybíráni jak vlčím knězem, tak železným knězem. Nečelí hromadnému výslechu shromážděných Hvězdných Vlků, ale jsou místo toho zkoumáni i se svými znalostmi samotným pánem železných kněží.

Aby prokázali svou odvahu, musí kandidáti vložit svou ruku do žhnoucího ústí velké kovárny, která byla vyrobena ve tvaru hlavy vrčící vlka. Jde o ultimátní zkoušku, ve které musí aspirant obětovat část svého vlastního těla, aby se spojil se Strojovým bohem. Když je zčernalý pahýl vytažen z pece, je nahrazen servo-rukavicí připevněnou přímo na aspirantovu ruku a napojenou na jeho nervový systém. V tom okamžiku do uchazečova těla vstoupil Strojový bůh a započala jeho celoživotní cesta za porozuměním jeho záhadám.

Železní kněží musí stejně tak jako všichni ostatní uchazeči Hvězdných Vlků podstoupit rituál Krvácení, během kterého jsou zanecháni v divočině. Poté se věnují výcviku ve zbrani pod dohledem vlčích kněží. Na konci tohoto období jsou vysláni na pouť na kovářský svět Mars, kde podstupují výcvik pod vedením technokněží Adeptus Astartes. A právě zde se naučí četným tajemstvím Strojového kultu.

Železný kněz Během této doby také získají četná bionická vylepšení, stejně tak symboly jejich spojení se Strojovým bohem, jako užitečné nástroje. Když se pak vrátí ke kapitule, převezmou své místo v řadách železných kněží a starají se o četné technické systémy Tesáku, dohlížejí na stavební a inženýrské projekty a na myriády dalších složitých technických úkolů, které se každý den provádějí. Ve svých vlastních dílnách poté vytvářejí všemožné mechanické stroje a zbraně používané válečníky a kněžími kapituly. Železní kněží také vytvářejí servitory, napůl lidi, napůl stroje, kteří jsou uzpůsobeni k danému úkolu a takřka bez vlastní vůle. Ti slouží železným kněžím a to někdy i jako osobní stráž během bitvy. Železní kněží se jen zřídka přímo účastní bojů, nicméně jejich postavení ve Strojovém kultu znamená, že jsou velmi dobře vybaveni podivnými a exotickými zbraněmi, které jiní válečníci získají jen zřídka.

Pro své bitevní bratry jsou železní kněží záhadnými postavami. Mají podivné schopnosti a prapodivné znalosti ze starších dob a jejich zájmy se zdají být vzdálenými a nematerialistickými. Neúčastní se žádné z velkých soutěží a mnohé z jejich rituálů jsou tajemstvími dokonce i před bratry Hvězdnými Vlky. Jsou to osoby stojící mimo ostatní, stejně jako kováři na světě Fenris. A možná kvůli tomu nejsou nelibě neseni. Jejich bratři vesmírní mariňáci v nich totiž vidí osoby, které mají stejné záhadné postavení jako tvůrci zbraní v jejich původní společnosti.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.