B1 bitevní droidi

B1 bitevní droid B1 bitevní droidi tvořili hlavní oporu droidích armád Obchodní federace a Separatistů. B1 byli pravděpodobně těmi nejpočetnějšími - a nejpostradatelnějšími - vojáky galaktické historie. Oproti živoucím vojákům ovšem byli schopni akcí v nepříznivém prostředí, jako pod vodou nebo ve vesmíru. Jako takoví byli navrženi k tomu, aby své protivníky porazili skrze své počty, ne svou schopnost myslet (šlo je jednoduše obelhat) či své bojové schopnosti (jako klonoví vojáci).

Vzhled B1 bitevních droidů byl navržen k rozsévání strachu mezi nepřáteli, z čehož vycházel návrh jejich hlavy. Stejně jako u jejich předchůdců, bitevních droidů série OOM, u nich bylo využíváno barevného kódování určujícího jejich funkci. Jejich výška byla 1,93 metru. Končetiny droidů byly napojeno k trupu přes elektromagnety - nicméně s vynaložením určité síly bylo i v silách člověka tyto končetiny odtrhnout. Jediným spolehlivým způsobem, jak droidy zničit byl nicméně zásah do hlavy.

B1 bitevní droidi byli navrženi pro levnou masovou produkci. Důsledkem toho byli zranitelní, nicméně schopní využít svých počtů a zaplavit nepřítele svým množstvím. Jako bitevní výzbroj používali blasterové pušky E-5, blasterové pistole a termální detonátory.

Návrh B1 bitevního droida

B1 byli obvykle podřízeni centrální velící jednotce, umístěné na hvězdné lodi nebo v nějaké jiné dobře bránitelné lokalitě. To nicméně mohlo snadno vést k hromadnému selhání, pokud byla centrální kontrolní jednotka zničena - jako například během bitvy o Naboo. Tato katastrofa vyvolala zájem o nezávislé bitevní droidy, kteří se rozšířili po této bitvě a během Klonových válek.

Tito bitevní droidi využívali jednoduchých taktik a obvykle pochodovali ve vyrovnaných řadách či v jednoduchém houfu. Během Klonových válek nicméně došlo ke zlepšení jejich naprogramování, byť základní problémy vycházející z jejich návrhu nikdy nebyly zcela odstraněny.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.