Koruna Nemesis: Lizardmeni

V Lustrii a Jižních zemích slanní kněžští mágové ucítili znovuobjevení Koruny Nemesis.

Velké zčeření éteru a posun v přílivu magických větrů probudily mnoho slannů z jejich bezesného tranzu, způsobujíce velký zájem a nepokoj v těchto neuvěřitelně dávných a nesmiřitelných myslích. Kněžští mágové poslali své skinčí služebníky podívat se na prastaré plakety Prastarých a na hvězdy, ale stejně nenalezli žádné vysvětlení tohoto jevu.

Skinčí knězCokoliv se objevilo na světě, kněžští mágové si byli jistí, že to nemělo existovat. Rozhodně to nebylo součástí plánu Prastarých. A tak udělají vše, co je v jejich moci, aby zajistili odstranění tohoto předmětu ze světa a obnovení velkého plánu.

Nevyzpytatelní plazí vůdci pralesní říše lizardmenů si uvědomili, že jejich vojska nemohou přímo zasáhnout v boji národů Starého světa. Ale věděli, že mohou poskytnout pomoc, byť nepřímou, těm, kteří stojí na straně řádu proti těm, kteří narušují plány Prastarých. A tak lizardmeni napadli ty, kteří by mohli použít moc Koruny ke zlu. Navzdory všemu doufají, že mladší rasy odhalí pravdu o artefaktu a znovu jej skryjí nebo, lépe, zcela ho zničí. Doufají, že by to mohli vykonat trpaslíci, navzdory tomu, že to byl jeden z nich, kdo tuto odpornost stvořil. U ostatních ras si slannové nemohou být jistí, neboť ty nevědomky jednají proti velkému plánu svatých Prastarých ke škodě, jak moudří a informovaní kněžští mágové věří, celého světa.

Cíl - Staří a moudří slanní kněžští mágové vědí, že nemohou poskytnout přímou pomoc těm, kteří stojí proti silám temnoty, ale vědí, že Koruna Nemesis není součástí plánu Prastarých na tomto světě. Lizardmeni zahajují útoky na ty, kteří by mohli sílu Koruny zneužít ke špatným účelům a pomáhají těm, kteří možná vidí pravou tvář artefaktu a znovu ho schovají nebo, lépe, úplně zničí. Každé vítězství lizardmenů maří zlé záměry sil temnoty a vrací plány Prastarách na jejich správnou cestu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.