Gothická válka: 144-149.M41 Válka pokračuje

Po celém sektoru Gothic se střetávaly chaosácké a imperiální flotily. Po pět let bitvy pokračovaly, s krvavou daní na obou stranách šplhající do milionů. Planety byly napadány a znovuzískávány, flotily přepadávány, základny pod útoky a všechno v době, kdy byl sektor izolován od jakékoli vnější pomoci.

 

Masakr mezi hvězdami

Z Kladivounských pustin po Kyklopský shluk bojovaly zoufale imperiální lodě, aby udržely chaosácká plavidla, která se valila do sektoru Gothic. V některých oblastech byly Císařovy síly odraženy zpět divokostí svých nepřátel, zatímco v jiných regionech, strážených schopnějšími nebo zkušenějšími veliteli bitevních skupin, se udržely proti úvodnímu náporu útoku Chaosu. Je nemožné přesně popsat vývoj bitev a mnohé světy změnily své vlastníky čtyřikrát, pětkrát nebo dokonce šestkrát během období nejtvrdších bojů. K 147.M41 byl sub-sektor Lysades takřka zcela přemožen a chaosácké lodi držely sevření nad více než tuctem systémů okolo Port Maw. Nicméně v Kyklopském shluku kladli orkové plavidlům Chaosu tuhý odpor a z opěrných bodů v Quinroxském zúžení zahajovala imperiální flotila četné protiútoky, odrážela zpět záplavu Chaosu po celé měsíce, než byla donucena obrátit svou pozornost proti vpádům jinde.

Zatímco imperiální námořnictvo a renegáti bojovali mezi hvězdami, útoky orkských, eldarských a lidských pirátů se stupňovaly. S bedlivým dohledem imperiálního námořnictva jinde měli tito bandité takřka volné pole působnosti. Konvoje byly dobývány, nájezdnické bandy plenily města a na tuctech světů zemřely miliony kvůli nemocem a hladu. Ty konvoje, které se dostaly skrz bezpečně, často nalezly nepřátelské válečné lodě pohybující se jejich cílovým systémem, blokující všechny stroje a vytvářející strážnou hráz okolo světů, které obléhaly. Na úlovém světě Stranivar byla tři úlová města, s obyvatelstvem čítajícím stovku miliard duší, přemožena povstáními kvůli nedostatku pitné vody. S žádnými příchozími zásobami byla vlastní recyklační centra planety neschopna se s tímto problémem vypořádat a čtyři pětiny obyvatelstva zemřely kvůli dehydrataci, než se dalšímu konvoji podařilo prorazit skrz chaosáckou blokádu. Doky a loděnice byly často bez zásob a lodě, které v nich byly umístěny kvůli opravám a přezbrojení, byly často vysílány do boje pouze s provizorními opravami a poloprázdnými zásobníky.

 

Pirátské útočiště

Zatímco síly lorda Ravensburga bojovaly s loděmi válečných pánů Chaosu, podařilo se imperiální flotile provést výrazný posun v boji proti jinému smrtícímu nepříteli. Volná konfederace takřka dvou tuctů pirátských band se shromáždila v Quinroxském zúžení. S více než 50 plavidly eskortní velikosti, dobytým křižníkem třídy Gothic a dvěma zachráněnými křižníky třídy Lunar, se nájezdníci stali vážnou hrozbou pro bezpečnost obchodu v sub-sektoru. Lord admirál Ravensburg, neschopen obrátit svou pozornost od postupující invaze Chaosu, přikázal flotilními admirálovi Mourndarkovi vypořádat se s piráty jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný.

Mourndark vzal lodě z bitevních skupin po celém sektoru, včetně Meče Orionu, Zmatku, Uziela, Statečnosti a obávané Cypra Probatii. Spolu s těmito hlavními loděmi Mourndark také převzal velení 24. švadrony Destroyerů (Vdovotvůrců), 1. fregatní skupiny (Orlích spárů) a fregat třídy Sword z 206. hlídkové floty Kovadlina. S velkým konvojem prázdných transportních lodí Mourndark vylákal piráty k útoku. Když imperiální lodi provedly protiútok, přikázal Mourndark, aby alespoň jednomu z renegátů bylo umožněno uniknout. S pomocí mistra navigátora Absaloma Draala byli Mourndark a jeho flotila schopni následovat přeživší piráty zpět do jejich doupěte v systému Barbarus Costa. Přesvědčeni, že jsou ve svém doupěti v bezpečí, mysleli piráti jen málo na obranu. Imperiální útok přišel jako totální překvapení, jak po bitvě Mourndark shrnul ve zprávě lordu Ravensburgovi:

"Vrhli jsme se na ně jako lovci na kořist. Zkoušeli utíkat a schovávat se ve svých dírách, ale mé doprovodné lodě na ně byly připraveny. Cypra Probatii samotná si toho dne připsala patnáct sestřelů a jejich ztráty musely být v počtu více než třiceti lodí. Mnozí unikli na povrch Barbarusu III, myslíce, že jsou v bezpečí před našimi zbraněmi. Jak moc se mýlili. S použitím plasmových torpéd upraveným magosem Urilunem z Adeptus Mechanicus jsme zapálili atmosféru tohoto takřka pouštního světa, upalující je. Pouze tři plavidla unikla z požáru, žádajíce o milost. Naše zbraně jim ukázali Císařovu milosrdnost!"

S velkou částí pirátů vyřízenou jediným úderem, byl Ravensburg znovu schopen koncentrovat své síly do boje proti flotilám Chaosu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.